sjyoshioka

sjyoshioka

60 posts

 • 3 days ago
 • 3 days ago
 • 4 days ago
 • 6 days ago
 • 2 weeks ago
 • 3 weeks ago
 • 3 weeks ago
 • one month ago
 • one month ago
 • one month ago
 • one month ago
 • 2 months ago
 • 2 months ago
 • 2 months ago
 • 2 months ago
  Cabernet Sauvignon, really good!
 • 3 months ago
 • 3 months ago
 • 3 months ago
 • 3 months ago
 • 3 months ago
  good flavor, not too sweet
 • 4 months ago
  Garnacha! Really good